close
چت روم
فان سیتی

جملات دکتر شریعتی

fu1872 جملات دکتر شریعتی

fu1872 جملات دکتر شریعتی

 

هر چه هست برای مصلحتی است…و هر که هست به خاطر منفعتی است.

و هیچ چیزبه<<خودش>>نمی ارزد

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..

اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم…

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه میشود…….

فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم آوردن وسایل آسایش زندگی

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی


خدایا….بر اراده.دانش.عصیان.بی نیازی.حیرت.لطافت روح.شهامت و تنهایی من بیفزا

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

عاقلانه

ازدواج کن

تا

عاشقانه

زندگی کنی

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

آزادی!

در دامن اسارت می زاید؟

در زنجیر رشد می کند؟

از ستم تغذیه می کند:؟

با غصب بیدار می شود…

های… این سرنوشت آزادی است!

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی


وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

به سه چیز تکیه نکن

غرور، دروغ و عشق

آدم با غرور می تازد

با دروغ می بازد

و با عشق می میرد

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،

به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

برایت دعا میکنم که خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو میگیرد

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند.

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید …….

غرور،دروغ،عشق

تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

دکتر شریعتی

 

جملات دکتر شریعتی

 

خوب بودن ! کلمه هیجان آوری نیست .

خوبی ، در فارسی شکوه و عظمت خارق العاده ای ندارد ،

با متوسط بودن و بی بو و خاصیت بودن هم صف است

خوب بودن از نظر ما یعنی بد نبودن ! و این معنی مبتذلی است !


Tag's: <-TagName->

. Admin . پنجشنبه 29 اسفند 1392 . 13:30